Úspech spoločnosti Ekonomiek pramení z mnohých inovatívnych nápadov. Najdôležitejšie z nich možno nájsť v spôsobe, akým organizujeme našu výstavbu. A o svätom grále stavbe domov bude môj dnešný blog.

O skutočne výnimočnej úlohe. Ceste, ktorou sa iní v Slovenskej republike ešte nevydali.

Od prvého dňa sme vedeli, že princípom ES má byť mimoriadna efektívnosť, iná filozofia a vysoký objem postavených domov. Objem, ktorý nikto iný v Slovenskej republike nestavia. Práve vysoký objem nám dáva možnosti, ktoré iní nemajú. Umožňuje nám vyjednať špeciálne podmienky hypoték s bankami a umožňuje nám vyjednať mimoriadne stavebné zľavy s výrobcami materiálov. Zľavy, z ktorých sa financujú mnohé naše veľké výhody. Bez veľkých objemov by sme teda nemohli poskytovať služby, ktoré poskytujeme. Zároveň je však zabezpečenie veľkej výrobnej kapacity v slovenský podmienkach skutočne mimoriadnou úlohou.

V ES dnes staviame 500 domov za rok po celej Českej republike. Nikto iný sa k podobnej produkcii ani len nepribližuje. Podobne dnes Ekonomky pôsobia aj na Slovensku a v Poľsku. Aby sme vytvorili takú robustnú výrobnú základňu, aby sme mohli získať objemové výhody, museli sme sa vydať novými cestami. Žiadna z tých dobre vyšliapaných nepriniesla dostatočne dobré výsledky.

Developerský model alebo zamestnanecký model.

Vo svete sú rozšírené dva modely organizácie stavby. Developerský model, pri ktorom si na stavbe najímate voľné stavebné kapacity v mieste stavby. A zamestnanecký model, pri ktorom staviate domy pre svojich klientov so svojimi zamestnancami. Prekvapivo ani jeden z týchto modelov neprináša kvalitu, s ktorou by sme mohli byť spokojní.

Developerský model je lacný, a preto je vo svete rozšírenejší. Nakupujete voľné, a teda lacné kapacity pre malú lokálnu výrobu. V Českej republike takto stavia niekoľko stredne veľkých staviteľov (do 20 domov ročne). Z môjho pohľadu je to však úplne nefunkčný model. Kvalita developerskej výstavby v Česku a na Slovensku je stále nerozvinutá. Nájsť voľné kapacity pre taký veľký počet stavieb je z podstaty nemožné. Kvalita takto postavených domov je priemerná a často podpriemerná.

Do zamestnaneckého modelu som pred 25 rokmi vkladal väčšie nádeje. Aj ten ma však sklamal. Zamestnanecký model funguje pre malých výrobcov (do 6 domov ročne). Úplne však zlyháva, keď potrebujete postaviť viac domov.

Zamestnanecký model v Českej republike priťahuje skôr priemerných a podpriemerných remeselníkov. Tí sa v zamestnaneckom modeli cítia pohodlne. Všetci však chceme mať na stavbách tých najlepších remeselníkov. Žiaľ, najlepších remeselníkov zamestnanecký model z pochopiteľných dôvodov nepriťahuje.

Kvalitu v zamestnaneckom modeli v Českej republike zabíja vysoké zdanenie práce a odbory. Silné odbory v Českej republike čoraz viac presadzujú zavedenie minimálnej mzdy. Tým sa zníži rozdiel medzi špičkou a priemerným remeselníkom. K tomu sa pridáva vysoké zdanenie práce vo forme neúmerného sociálneho a zdravotného poistenia. To opäť výrazne znevýhodňuje tých, ktorí zarábajú viac. Oba tieto efekty spôsobujú, že rozdiel v odmeňovaní medzi špičkou a priemerným remeselníkom je v modeli zamestnanosti príliš malý. Preto najlepší z remeselníkov nechcú byť zamestnancami a chcú pracovať sami na seba. Takto zarobia oveľa viac. Potom tí priemerní a podpriemerní zostávajú zamestnaní v stavebníctve. Keď sú vo firme len priemerní, majiteľ malej stavebnej firmy nemá inú možnosť, ako prispôsobiť svoje kvalitatívne štandardy primerane schopnostiam svojich ľudí. Je to realita možného.

Takže zamestnanecký model nebol ani pre mňa tou správnou cestou. V konečnom dôsledku v tomto modeli strácajú všetci. Drahá práca zdražuje klientovi dom, pracovník zarába menej a spokojnosť je malá. Majiteľ stavebnej firmy často stavia horšie domy, ako by chcel.

Najčastejšie sa používajú dva spôsoby. A oba sú zlé. A tak nám nezostáva nič iné, len si nájsť vlastnú cestu.

Úplnú samostatnosť pre naše vlastné výrobné skupiny.

Nájsť model, v ktorom chcú pracovať najlepší ľudia. O tom to celé je. Model, v ktorom si tí dobrí zarobia na živobytie, a pritom práca nebude drahá. Model, ktorý je čo najefektívnejší, keď sme Ekonomické stavby. 🙂 Model, v ktorom máme kvalitné vlastné výrobné tímy pripravené na všetky naše zákazky. Kde náš výrobný riaditeľ môže pokojne spávať. A hlavne model, kde budeme stavať domy lepšie ako je český štandard. To bola naša úloha. 🙂

Malé regionálne firmy to nemajú ľahké a vôbec to nikdy nemali ľahké. Pre malé objemy nakupujú materiály draho. Banky im neposkytnú prevádzkový kapitál. Práca takmer nikdy nenasleduje presne. Medzi dokončením jednej práce a začiatkom ďalšej sú prestoje, čo ničí ekonomiku malého podniku. Malé regionálne firmy sa obávajú neplatiacich klientov, kde jeden neplatič môže priviesť firmu do konkurzu. A to sa už mnohokrát stalo. Malé regionálne firmy sa obávajú súdnych sporov a daňových úradov. Keď nikto nie je schopný sledovať všetky rýchle zmeny v legislatíve a správne na ne reagovať. Malé regionálne stavebné firmy sú zraniteľné z mnohých dôvodov. Aj preto väčšina malých firiem zaniká do 5 rokov od vzniku. Zároveň sa v niektorých malých regionálnych stavebných firmách skrýva skutočný poklad. Skvelí remeselníci s obrovskými skúsenosťami a húževnatosťou. A skvelý remeselník je hodnota, na ktorej sme vždy stavali našu výrobu.

Pred 22 rokmi sme začali oslovovať najlepšie malé stavebné firmy v regiónoch. Hľadali sme tie, ktoré mali vynikajúce remeselné zručnosti a zároveň bolo pre ne ťažké fungovať ako malá firma. Tým najlepším sme ponúkli, aby sa stali jednou z mnohých výrobných skupín EC. Poskytli sme im úplnú samostatnosť. Ich zárobok sme urobili závislým len od ich práce na úlohe. Možnosť získať skvelé odmeny za skvelú prácu. Dali sme im to, čo majú najlepší remeselníci v tomto odvetví najradšej. Spravodlivé odmeňovanie.

Zároveň sme našim výrobným skupinám dali dôveru a silu veľkej značky. Následná práca, žiadne prestoje. Istotu, že za svoju prácu vždy dostanú zaplatené. Nákup materiálu za skupinové ceny. Všetku legislatívnu ochranu. Kapitál, ktorý tak veľmi potrebovali na svoj rast. Pravidelné zimné školenia o nových technológiách.

Spojili sme výhody veľkej malej firmy s veľkým celkom. A dosiahli sme skvelý výsledok.

Každá z našich výrobných skupín je za odmenu závislá výlučne od vlastnej práce. 100 % na zadaní, s jasným rozpočtom. To je to, čo priťahuje kvalitných remeselníkov. Tí najlepší sú radi, že sú odmeňovaní podľa svojej práce. Skupina, ktorá pracuje rýchlo a najkvalitnejšie, získa veľkú odmenu. Všetky okolité starosti odpadajú. Naše výrobné skupiny hladko preberajú jednu zákazku za druhou. Nemusia si robiť starosti s tým, čo budú stavať o dva mesiace. Nemusia si robiť starosti s tým, či dostanú za svoju prácu zaplatené. Nemusia sa obávať žiadnych právnych sporov s potenciálne nečestným klientom. Odstránili sme všetky strašiaky malých výrobných skupín. A umožnili sme im sústrediť sa na to, čo vedia najlepšie – na kvalitnú výstavbu. To vyhovuje tým, ktorí vedia stavať. Preto v našom systéme dlhodobo zostávajú len tí najlepší.

Dnes máme v Čechách a na Morave 37 takýchto výrobných skupín. A na našu výrobu sme nesmierne hrdí. V našich výrobných skupinách máme hodnotu, ktorú nemá nikto iný. Aj preto môžeme postaviť také veľké množstvo domov po celej Českej republike. A veľký počet domov nám umožňuje poskytovať klientom služby, ktoré sú pre iných staviteľov nedostupné a často nepredstaviteľné.

Kvalita. Stredobod všetkého.

V živote nastáva skvelý moment, keď si môžete dovoliť kvalitu. Kvalita určite nie je automatická. Väčšina stavebných firiem v Českej republike musí robiť kompromisy v kvalite.

V Ekonomkách sme príchodom Jana Černého na pozíciu výrobného riaditeľa urobili z kvality stredobod. V prvých rokoch 1995 až 2000 bola našou filozofiou cenová dostupnosť. Snažili sme sa stavať domy tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu ľudí. Postupne sa príjmy mladých ľudí zvyšovali. Aj v Českej republike sa objavila možnosť hypoték a domy sa stali všeobecne dostupnejšími. A nastal čas na novú perspektívu, ktorú priniesol Jan. Od roku 2000 bolo pre nás podstatné stavať domy, ktoré sú cenovo dostupné a zároveň vynikajúce. Dom je pre našich klientov životne dôležitým majetkom. A je dôležité, akú hodnotu bude mať tento majetok za 30 rokov. Honza tak začal cestu k absolútnej kvalite domov, ktorá dnes o parník prevyšuje bežný český štandard.

Kvalita je však veľmi zložitá disciplína. Mnohí manažéri výroby by chceli stavať dobre, a predsa nemôžu. Na kvalitu potrebujete tri základné predpoklady:

1. Musíte byť v situácii, keď si kvalitu môžete dovoliť.

2. Musíte skutočne chcieť kvalitu, aj keď to bolí. Nie len pekne hovoriť o kvalite.

3. A o kvalite musíte presvedčiť svojich zamestnancov.

1. Mať možnosť dovoliť si kvalitu.

Poznám veľa skvelých malých staviteľov, ktorí by radi stavali kvalitne, ale vo svojej situácii si kvalitu jednoducho nemôžu dovoliť. Mať možnosť kvality je skôr privilégium ako automatická vec.

Strojové omietky a liate podlahy sú oveľa kvalitnejšie ako ručne ťahané. Pre priemernú firmu sú však aj oveľa drahšie. Drvivá väčšina zákazníkov chce mať vo svojom dome kvalitu. A zároveň si odmietnu priplatiť za kvalitnejšiu omietku. V Českej republike chceme najlepšiu kvalitu za najnižšie ceny. Takže malej výrobnej skupine nezostáva nič iné, len rezignovať na kvalitu a robiť omietky a podlahy po starom ručne. Keď staviate veľa domov a môžete si objednať naozaj veľkú zákazku u dodávateľov strojových omietok a liatych podláh, dostanete sa na cenu obyčajnej ručnej a strojovej. Veľký objem vám otvára výsadu kvality. Rovnako je to aj v stavebníctve pri každej dodávke. Ako veľký staviteľ často nakupujete materiály s 50 % zľavou. Časť tejto zľavy môžete rozdeliť medzi svojich najlepších pracovníkov za najlepšiu prácu. Keď ste malý staviteľ, nakupujete draho. Na trhu súťažíte s najnižšou cenou. To vám nedáva možnosť štedro odmeniť svojich ľudí. Keď nemôžete svojich ľudí skvelo odmeniť, musíte občas prehliadnuť nejakú nedokonalosť. To, čo raz prekuknete, sa nabudúce stane normou. A tak to ide ďalej a ďalej.

Aj keď túžite po kvalite, jednoducho si ju nemôžete dovoliť. 🙁

2. Naozaj chcieť.

Každý v Českej republike hovorí o kvalite. Ak mám byť úprimný, málokto sa o kvalitu naozaj zaujíma. Väčšina ľudí, ktorých stretávam v tomto odvetví, chce dobre a najmä ľahko zarobiť. Kvalita naozaj nie je jednoduchá. Tí, ktorí sú zvyknutí ísť ľahkými a rýchlymi cestami, sa o skutočnú kvalitu nezaujímajú. A práve v myslení je strašný rozdiel medzi rôznymi staviteľmi a majstrami výrobných skupín. To, čo na prvý pohľad vyzerá rovnako, v skutočnosti skrýva mentálnu priepasť, ktorá je absolútne neprekonateľná.

Môj mladší syn si po vysokej škole založil svoj prvý malý podnik. Sú to dodávatelia Ekonomek pre špeciálne náročné technológie. Keď som premýšľal, ako mu pomôcť, rozhodol som sa, že mu poskytnem správne kritériá. Ukázať mu, že priemer nestačí. Našiel som mu partnera s maximálnym vnímaním kvality. Človeka, s ktorým robia všetky svoje prvé zákazky. A ktorý môjmu synovi ukáže správny pohľad na kvalitu. A z toho mám naozaj radosť. Veľa ľudí si cestu ku kvalite nenájde. Veľa ľudí ani nehľadá cestu. Ale keď raz okúsite, aké to je robiť remeslo v najvyššej kvalite, zamilujete si ten pocit. Presne to som chcel pre prvé kroky svojho syna. 🙂

3. Presvedčte svojich ľudí o kvalite

Toto je vlastne najťažšia časť. Každý remeselník už niekde pracoval. Každý vie, aká kvalita je „dostatočne dobrá“. Normy vás nepodržia. V spoločnosti ES staviame rádovo presnejšie, ako hovorí norma. Takže žiadať od svojich ľudí, aby stavali podľa noriem, znamená rezignovať na kvalitu.

Chcete, aby vaši ľudia stavali oveľa lepšie, ako hovorí norma. Chcete, aby stavali oveľa lepšie, ako sú zvyknutí inde. Nestačí, že ja a Jan Černý, výrobný riaditeľ, chceme stavať kvalitne. Musíme presvedčiť našich ľudí na stavbách, že to má zmysel, že to stojí za to.

Len keď presvedčíte svojich ľudí, môže systém fungovať. Ak svojich ľudí nepresvedčíte, stavba je súborom neustálych hádok, kde vy hovoríte, že toto nie je v poriadku, a remeselník hovorí, že to je podľa normy. Ak svojich ľudí nepresvedčíte, ste neustále v procese konfliktov alebo zatvárania očí nad drobnými odchýlkami kvality.

Na to, aby ste svojich ľudí presvedčili, musíte mať pre nich dokonalý motivačný systém odmeňovania. Iba tam, kde za skvelú prácu poskytujete skvelú odmenu, môžete požadovať lepšiu prácu ako zvyčajne. To nás privádza späť k systému organizácie výrobných skupín. A k myšlienke, že malý staviteľ, si nemôže dovoliť kvalitu, ani keby chcel.

Spravodlivý systém odmeňovania a dobre motivované remeslo.

Väčšina systémov odmeňovania je zameraná na väčšinu. Je to pochopiteľné a nesprávne zároveň. Keď vytváram systém odmien, nepýtam sa väčšiny, čo chce. Vždy sa idem opýtať tých najlepších, aký systém považujú za správny. To je riešenie, ktoré ma zaujíma. Najlepší pravidelne volia jasnú priamu úmeru medzi vykonanou prácou a odmenou. Tento systém ich motivuje. Pre väčšinu je takýto model spočiatku nepopulárny alebo dokonca neprijateľný. Zároveň sa ostatní ľudia vždy začnú pomerne rýchlo posúvať od väčšiny k tým najlepším, pre ktorých je systém odmeňovania výhodný. Preto som vždy uprednostňoval tých najlepších. A tým som ostatných posunul z priemeru medzi elitu. Jednoducho aj oni chceli tie skvelé podmienky, vystúpili zo svojej komfortnej zóny a začali pre ne pracovať.

Systém, ktorý vyhovuje najlepším, generuje ďalších najlepších. Systém, ktorý vyhovuje priemerným, generuje väčšinou priemerných. Napriek tomu, že ide o jednoduchý princíp, väčšina systémov odmeňovania v Českej republike je stavaná na priemer.

Aby sme v Ekonomike mali najlepších pracovníkov, museli sme im poskytnúť systém, ktorý by ich motivoval a zaujal. Tí najlepší chcú pracovať pre seba. Aby boli odmeňovaní na 100 % za plnenie úloh. A aby boli odmeňovaní za vynikajúcu prácu. To sa jednoducho nedá ošvindľovať.

Samotná práca na úlohe by však nič nevyriešila. Načo vám je, že ľudia pracujú v úlohe za vás, keď kvôli prestojom nezískajú žiadne peniaze. Ak remeselník pracuje tri dni a potom dva dni čaká na nejakú prekrývajúcu sa prácu, skôr ho práca v úlohe omrzí. A presne taký je obraz bežnej stavby. Je nesmierne ťažké zorganizovať presnú postupnosť prác. Pre malých stavbárov nemožné. Až keď staviate naozaj značné množstvo v jednom regióne v jednom čase, môžete plynule nadväzovať na jednotlivé práce. Iba vtedy, keď práce v rámci jednej zákazky plynule nadväzujú na seba, špičkový remeselník sa naozaj skvele uživí. A na to opäť potrebujete naozaj veľa domov, ktoré sa stavajú v jednom čase.

To sa vracia ku kvalite. Až keď váš pracovník za dobrú prácu naozaj dobre zarobí, môžete prísť a požadovať najvyššiu kvalitu. V takejto konštelácii budú vaši ľudia akceptovať požiadavky na vyššiu ako bežnú kvalitu. Bez práce na zákazke, bez spravodlivého systému a bez možnosti využiť veľký počet rozostavaných domov na nadväzujúce práce by nebolo možné presvedčiť stavebných robotníkov o kvalite. A ak svojich ľudí nepresvedčíte, potom o kvalite len snívate, ale nestaviate. 🙂

Jednoduchý spôsob, ako zistiť, komu skutočne záleží na kvalite. ISO 9001.

Keď počujem niekoho hovoriť o kvalite a chcem vedieť, či sa za týmito slovami skrýva skutočná hodnota, pýtam sa na ISO 9001. Tí, ktorým na kvalite skutočne záleží, už dávno zaviedli túto normu. Tí, ktorí o kvalite len hovoria, ISO nikdy nezavedú. Zaviesť normu kvality v stavebníctve je mimoriadne ťažké. Povedal by som, že je to veľmi ťažké.

Je smutnou realitou, že 90 % českých stavebných firiem nemá zavedený štandard kvality a ani o tom neuvažuje. Z môjho pohľadu je to šialené.

V Ekonomike sme štandard kvality zaviedli pred pätnástimi rokmi. A v prvých rokoch to bola naozaj veľmi ťažká cesta. Trochu zúrivo, hneď na začiatku sme si za certifikačný orgán vybrali najprísnejší nemecký TÜV. Keď už, tak sme si povedali. Nebolo to ľahké. Ani trochu. Ale dnes som za tú ťažkú cestu rád. Nemecká precíznosť nás prinútila premýšľať ďaleko za hranicami bežných postupov a bežnej kvality. V tom čase to bolelo. Ale dnes už roky žneme úrodu. Každoročne dostávame pri auditoch potvrdenie o vynikajúcej kvalite vysoko prevyšujúcej bežný český štandard. „Staviate na úrovni najlepších nemeckých firiem.“ To sú slová, ktoré máme radi na konci auditu.

Najväčšia odmena však prišla z nečakaného smeru. Bolo to vtedy, keď riaditeľ českej pobočky TÜV staval svoj dom a spomedzi všetkých staviteľov v Českej republike si vybral práve Ekonomické stavby. Človek, ktorý má v Českej republike najväčší prehľad o kvalite, si pre svoj dom vybral našu prácu. Ešte dnes sa usmievam, keď si na túto stavbu spomeniem. 🙂

Len zdravý systém generuje zdravé výsledky.

Na záver snáď ešte jedna myšlienka. Len zdravý systém môže generovať zdravé výsledky. Jednoduché systémy sú často najúčinnejšie. Preto dávam absolútne slovo priamo každému svojmu klientovi v systéme práce s EK.

Každá fáza každej stavby musí byť riadne odovzdaná klientovi. A samozrejme, klient prevezme len dobre vykonanú etapu. Až keď odovzdáme etapu, má produkčná skupina nárok na odmenu. Keď odovzdáme celý dom, všetci ostatní ľudia v ES majú nárok na svoju odmenu. Až keď je klient spokojný, je práca hotová.

Ak neodovzdáme etapu, klient neplatí za ďalšiu časť stavby. Jednoduchá a úplne účinná motivácia. Viete, čo je úžasné? Za 21 rokov, čo tento systém používame, sme doteraz **prešli všetkými etapami našej stavby**. Všetky. 🙂 Rýchly odhad je 72 000 absolvovaných etáp.

Každá z týchto etáp riadne odovzdaná klientom je zároveň výsledkom svätého grálu EK – stavby domu.

David Mencl