Návrat do pokojných vôd.

Začínam písať blogy na objednávku. 🙂 Tentoraz pre ekonomicky zameraných novinárov o analýze cien za posledných šesť mesiacov. V mojom odbore prišiel čas cenových hier. Výrobca materiálu napríklad zvýši cenu o 40 %, aby potom poskytol akčnú zľavu 30 % na ten istý materiál o mesiac neskôr. V tomto prostredí cenových hier je potom niekedy ťažké zorientovať sa, ako na tom skutočne sme s cenami materiálov. Preto plním želania znalostí túžobných a prinášam detailnú analýzu cien za posledné mesiace.

Dnes teda o tom, ako stoja ceny materiálov za posledných šesť mesiacov a čo nás čaká. A tiež o tom, že sa vraciame do pokojných vôd. 🙂

Suchá analytika

Suché čísla často hovoria najjasnejšou rečou. Tu je teda analýza vývoja cien zakúpených materiálov za posledných 6 mesiacov:

Najprv celkový pohľad. Ako ceny materiálov ovplyvňovali ceny domov.

Posledný najvyšší skok cien nastal v septembri 2022, keď ceny domov vzrástli o 3,17 %. Ďalšia cenová korekcia bola ohlásená v októbri 2022 a tentoraz to bolo o 1,54 % nahor. V novembri 2022 bol nárast už len o 0,46 % a trend sa začal meniť. Január bol ako každý rok tradičným mesiacom väčšieho rastu cien. Mnohí výrobcovia nechávajú svoje nové cenníky práve na január. Januárové ceny roku 2023 tak zvýšili ceny domov o 1,96 %. K ďalšiemu upraveniu ceny došlo až v apríli 2023, a to už len o mizivých 0,25 %. Tento cenník zostal nezmenený až do konca mája 2023. Od januára do konca mája teda ceny materiálov zvýšili ceny domov o 2,21 %, čo je vlastne bežné tempo, ktoré sa v odbore zaznamenáva aj v bežných rokoch.

Od septembra 2022 do konca mája 2023 sa teda ceny domov ovplyvnené materiálmi zvýšili o 7,38 %. Minulý rok som v auguste uverejnil prognózu odhadujúcu ročný nárast o 8 %. Ten odhad bude nakoniec veľmi presný. Až strašidelne presný. 🙂 To však nie je úspech ani trochu môj, ale skvelých analytikov ES.

Všetko je počítané na veľmi tradičnom dome Blanka 3 (5+1) aktuálne za 4 300 000,- Kč. Rôzne typy domov môžu priniesť malé odchýlky. Na pochopenie, ako trh funguje, je však tento dom príkladný.

Rozklad pohybu cien v apríli 2023

Betónové strešné krytiny podľa zmeny cien výrobcu Bramac (od 1.3.2023), tj. v priemere +5 % na základných krytinách všetkých modelov
Plynové kotly a odvetranie + cca 3 %, elektro kotly +10 % podľa zmeny cien výrobcu Bosch-Junkers (od 1.2.2023)
Interiérové dvere model Elegant Praktik Start +20 % podľa zmeny cien výrobcu Sapeli (od 1.2.2023)
Dodávky, montáže laminátových podláh v priemere +22 % podľa zmeny cien dodávateľa firmy Interiors
Dodávky a montáže nopových fólií +40,- Kč/m2
meranie radónu v dokončenej stavbe +600,- Kč/RD
obkladanie šikmín a stropov materiál: tmely, pásky + 8 %, kovové spojovacie a montážne prvky -7 %,
tj. celkovo na sklade konštrukcie -2,4 % polystyrénové tepelné izolácie -5 % (zníženie ceny medzi januárom a aprílom je dané zľavami, ktoré sa v danom období zvýšili o cca 8 %) okapov a zvodov FeZn -5 % (časté zmeny poskytovaných zliav v rozpätí 0 – 25 %) strešné okná Velux v priemere -11 % (od 14.03.2023) OSB dosky materiál -4 % hutný materiál v priemere -8 %

Vplyv apríla na celkovú cenu domov bol už veľmi malý. Za február, marec a apríl bol dopad na ceny domov len +0,25 %. Veľa materiálov zlacnelo, niektoré dodávky zvýšili svoju cenu mierne. Celkovo sa pohyby vyrovnali proti sebe.

Betónové škridle znovu zvýšili cenu a samozrejme reagovali na januárové zvýšenie ceny betónov. Polystyrén postupne ustúpil od toho brutálneho nárastu minulého roku. Zľava neprichádza v maloobchodnej cene, ale vo veľkoobchodných zľavách. Strešné okná Velux -11 %. Stavebná oceľ ďalší pokles o -8 %.

Tri vlny zdražovania

Aby sme dokázali lepšie predvídať cenovú budúcnosť, potrebujeme porozumieť dôvodom, ktoré viedli k veľkej explózii cien. Hoci sa nám všetko zlialo do jednej veľkej vlny, v skutočnosti sa veľké zdraženie skladalo zo troch rôznych vĺn, rôznych dôvodov a rôznej doby pôsobenia.

Rozpad dodávateľských reťazcov

Roky k nám prichádzal materiál z ustálených dodávateľských reťazcov. Boli to dlhodobé doladené kontrakty. Dlhá história, veľké objemy, optimalizované prepravné nákupy. Roky zdokonalený dodávateľský reťazec. Potom prišiel Covid, vojna a reťazec dodávateľov sa úplne rozpadol. Z rozbombardovaného Azovstalu už jednoducho neprivezieme žiadnu oceľ.

Rozpad dodávateľských vzťahov viedol najprv k panike. Regulárne sme sa obávali, že nevykúpime nutné materiály a stavebníctvo sa zastaví. Na chvíľu sa zdal celý svet úplne desivé zraniteľný.

Človek je však tvor adaptabilný, a tak sa s omeškaním niekoľkých mesiacov začali objavovať substitučné dodávky z iných miest a od iných výrobcov. Dodávky, ktoré nemali za sebou roky vybrusovania vzťahov a optimalizácie, ktoré boli často uzatvárané vo veľkej tiesni. Po rozpade dodávateľských reťazcov teda došlo k rýchlym náhradám, ktorých vzťahy boli surové a ceny vysoké.

To bola prvá vlna veľkého nárastu cien.

Panika z ceny plynu

Plyn je kľúčovou surovinou vo výrobe stavebných hmôt a tiež v cene elektriny. Ak bola záložná elektráreň v sieti plynová a cena plynu bola vysoká, potom samozrejme aj cena elektriny bola extrémna.

Niekedy v júni 2022 v Česku vrcholila panika z cien energií a hlavne potom plynu. Výroba stavebných materiálov je energeticky veľmi náročná. A rad výrobcov mal celkom neuvážlivo dohodnuté spotové ceny plynu. Neskôr potom skončili zmluvy a tým aj fixácia starých cien. Panika z aktuálnych cien sa premietla do cien mnohých výrobkov.

Kto sleduje môj blog, tak vie, že už v júli minulého roka som pred plynovou panikou varoval. Vysvetľoval som, prečo zvýšenie ceny bude len dočasné. Keď je plynu dostatok, jeho cena opäť postupne klesne, len čo budú vytvorené nové prepravné cesty. Len čo sa napojia nové dodávateľské reťazce.

Bohužiaľ mnoho výrobcov nenachádzalo v sebe dostatočnú zdržanlivosť. V panike preniesli očakávanú budúcu cenu energií do nových cien materiálov. A tým priliali olej do cenového požiaru minulého roka.

Charakter

Tretia vlna zdražovania už nemala žiadny racionálny dôvod. Bola odrazom charakterov niektorých majiteľov, niektorých konkrétnych spoločností. Mesiacmi sledovali, ako trh akceptuje zvyšovanie cien o desiatky percent. Akceptoval ho, pretože ho musel akceptovať. Niektoré materiály sa predávali za dvojnásobnú cenu a napriek tomu boli stále nedostatkové. Trh akceptoval toľko zdražení, až mnohým napadlo, že ešte „skúsime“ tých 20 % navyše. Tentokrát však týchto 20 % boli len ich bonusom.

A tak poslednou vlnou zdražovania bola nenásytnosť tých, ktorí sa rozhodli za požiarom vojny a dymom obrovských inflácií skryť svoje obrovské nárasty marží a zisku.

Po neodvratnom rozpade dodávateľských väzieb prišla trochu hlúpa energetická panika. A na konci tejto triády ju zavŕšila nenásytnosť v tabuľkovom procesore, ktorému sa páčilo násobiť bežný zisk trikrát.

Začíname sa vracať do kľudných vôd

Nefunkčné dodávateľské reťazce boli nahradené novými. Teraz tieto nové väzby prechádzajú procesom optimalizácie a teda aj znížením cien. Cena plynu dramaticky klesla. Dnes je najnižšia za posledné dva roky. A taký je aj výhľad na cenu plynu veľmi pozitívny. Kto do cien svojich výrobkov premietol obavy z astronomických cien plynu, teraz má priestor použiť tieto peniaze napríklad na budúci rast miezd, bez nutnosti opätovne zvyšovať cenu materiálu. Nenásytnosť dostáva korekciu v podobe konsolidácie trhu. Väčšinu materiálov a výrobkov už zase zakúpite v bežných lehotách. Na trh sa vracia súťaž. A nenásytná časť svojho zvýšeného zisku pustí späť v podobe akčných zliav a ponúk. 🙂

Dôvody veľkých rastov minulých dvoch rokov pominuli. Budúcim ťahúňom rastu cien domov bude budúca cena práce. Cena materiálov však už začne skôr stagnovať alebo rásť nízkymi percentami ročne. Trh so stavebnými materiálmi sa vráti do kľudných vôd.

My si tento kľud, po extrémnych troch rokoch, užijeme. Chytíme dych a začneme sa pomaly pripravovať na ďalšie búrky. Tie budú o veľkom nedostatku kvalitného remesla a raste ceny práce. O tom však zase niekedy nabudúce.

Váš David Mencl