Preklenovací úver je naším kľúčom k uvoľneniu bývania pre mladé rodiny. Zároveň je to najdiskutovanejšia téma tých, ktorí žijú preto, aby našli chybu na ES. A ako to už býva, bez základného pochopenia ide často o zbytočné diskusie. Odpoviem na niektoré otázky a možno tým prinesiem pochopenie tam, kde doteraz chýbalo.

Prečo ES vôbec poskytujú preklenovací úver?

Preklenovací úver je produkt, na ktorý som osobne veľmi hrdý. Je to pre mňa špička ľadovca toho, ako by mal vyzerať obchod. Podnik, v ktorom spoločnosť nehľadí len na svoj zisk a snaží sa byť užitočná vo svojom priestore. Užitočný aj za cenu vlastného nepohodlia.

V Česku sa dobre stavia dom tým, ktorí majú aspoň 30 % vlastných úspor. To však väčšinou neplatí pre mladých ľudí. Bežná rodina, ak musí platiť vysoký nájom, výdavky na bývanie, rozvoj svojich detí, nemá šancu ušetriť významnú sumu. Bez vlastných úspor sú potom mladé rodiny odkázané na to, že budú musieť celý život platiť drahý nájom a z takto vynaložených peňazí si nevybudujú žiadny majetok.

Preklenovací úver je naším kľúčom a za dvanásť rokov sme odomkli možnosť bývať vo vlastnom dome tisícom mladých rodín, ktoré by inak nemohli mať vlastné bývanie. Som na tento produkt úprimne hrdý. Na schopnosť pomôcť rodinám, ktorým by nikto iný pomôcť nemohol alebo nechcel.

Aký je presne účel preklenovacieho úveru?

Preklenovací úver stiera rozdiely medzi klientmi banky, ktorí majú a nemajú úspory. Banka je vždy veľmi opatrná. Preto vyžaduje, aby prvé náklady znášal klient zo svojich úspor. Náklady s projektom, náklady so stavebným povolením, náklady so základovou doskou a časťami muriva. To všetko banky vyžadujú, aby klient zaplatil z vlastného vrecka. Tí, ktorí predtým nemali úspory, nemohli na hypotéku dosiahnuť – zablokovať.

Práve preklenovací úver je kľúčový. Preklenovací úver nahrádza úspory požadované bankou. To znamená, že dom postavíme do štádia, keď už nie je možné vziať si hypotekárny úver. Neskôr budeme postupne čerpať hypotekárny úver tak, aby na konci výstavby zostala na splatenie len hypotéka.

Určite máte tučné úroky a pekný zisk z úveru.

Kritika pre mňa z najláskavejších. Zvyčajne ju dostávame od ľudí, ktorí sú sami sebci. Ľudia, ktorí nikdy nič nerobia bez odmeny. Nechápu našu filozofiu a nikdy jej neuveria.

V ES sa nám veľmi dobre darí stavať domy. Stali sme sa najväčším českým staviteľom. Zároveň však nie sme chamtiví. Väčšina našich programov neprináša žiadny zisk. Prinášajú „len“ lepšie služby a náš zmysel pre zmysluplnú prácu.

Tak je to aj s preklenovacou pôžičkou. Experimentovali sme a hľadali rôzne cesty. Dnes však tento úver opäť poskytujeme úplne bez úrokov a poplatkov – s 0 % RPMN. Čisto nekomerčnú službu svojim klientom. Žiadny zisk. Len dobré služby. Toto je moja osobne najobľúbenejšia forma programu preklenovacích úverov.

Ak nemáte žiadny úrok a z času na čas sa stretnete s niekým, kto pôžičku nespláca, program musí byť stratový. Takže program každoročne vykazuje citeľnú ekonomickú stratu. Stratu, ktorá nás neteší.

Napriek tomu má pre nás program zmysel. Aj keď úplne chápem, že niektorí vôbec nemôžu pochopiť ten posledný odsek. Ale v našom živote sú rôzne zisky. Niektoré sa nedajú merať peniazmi a tie sú často najcennejšie. 🙂

Prečo to isté nerobia aj iní stavitelia ?

Existujú v podstate tri dôvody, prečo českí stavitelia neposkytujú preklenovacie úvery. Prvým dôvodom sú práve jednoduché cesty. Mnohí moji kolegovia vnímajú tento biznis ako hľadanie spôsobu, ako čo najjednoduchšie zarobiť čo najviac peňazí. Sledujú prospech svojich firiem, nie prospech svojich klientov.

S takouto filozofiou sa do preklenovacích úverov prirodzene nepúšťate. Prinesie vám to veľa problémov s legislatívou, s neplatičmi, ktorí na vás útočia len preto, že robíte niečo nezvyčajné, čomu nerozumejú. Takže tí, ktorí hľadajú jednoduché východisko pre seba, nebudú vytvárať vlastný finančný produkt.

Druhým dôvodom je veľký potrebný kapitál. Aby sme mohli klientom poskytovať preklenovací úver, museli sme presvedčiť našich akcionárov, aby sa vzdali nárokov na svoje zisky. Počas niekoľkých rokov sme kumulovali takmer celý zisk spoločnosti, aby sme vytvorili kapitál potrebný na poskytovanie jednoduchých úverov. Sám som veľkým akcionárom spoločnosti EC. Tejto myšlienke úplne verím. Aj pre mňa je niekedy ťažké vzdať sa svojho podielu na zisku v prospech tohto programu. Preto je mi sympatické, ak sa v iných spoločnostiach o zisky delia vlastníci každý rok pre seba. Kupujú si nové autá, drahé dovolenky, domy, norkové kožuchy alebo možno platia svojim deťom drahé štúdium na vysokej škole. Vzdávať sa zaslúžených ziskov je ťažké z mnohých dôvodov. Bez neho však nemožno vytvoriť kapitál, a teda ani produkt preklenovacieho úveru.

Tretím dôvodom je strach zo straty. To je najpresvedčivejší dôvod. Často sa nad tým zamýšľam aj ja. Zákon v Českej republike nefunguje dobre. Ak požičiate peniaze niekomu nepoctivému, zvyčajne ich nedostanete späť. Mnohí kolegovia stavebníci potom nevidia zmysel v tom, aby stavbou domov zarobili a potom o časť zisku prišli vlastným finančným produktom. Tento názor chápem. Ja sám musím každoročne presviedčať akcionárov, že napriek občasnej strate má tento program zmysel práve preto, že umožňujeme veľkému počtu mladých ľudí vymeniť zlé nájomné bývanie za bývanie vo vlastnom dome.

Nie som človek, ktorý by niekedy pochyboval. Dokonca aj ja sa musím občas presviedčať. Napríklad tento rok pri prieskume, ktorý si objednala EK. Prieskum ukázal obrovskú súvislosť medzi kvalitou bývania a pocitom šťastného života. Takže keď sa hnevám, že mi niekto nevrátil požičané peniaze, myslím na tých, ktorým tento program pomohol žiť lepšie a šťastnejšie. Pripomínam si, že prinášať šťastie má zmysel, aj keď svet okolo nás nie je dokonalý.

Nie je podozrivé, že ste jediný ?

Niektorí ľudia to majú tak, že akýkoľvek pokrok je vždy podozrivý. Sú to vnuci minulých inkvizítorov. Tí, ktorí upaľovali za skúmanie ľudského tela pitvou alebo za myšlienku, že Zem nie je placka. S tými istými sa stretávam aj dnes. Všetko nové je a priori podozrivé. Nerozumejú a, žiaľ, väčšinou ani nechcú rozumieť. Na základe slabých vedomostí si vytvoria silný názor, ktorý potom ešte hlasnejšie vykrikujú do sveta.

V živote sa mi páči byť inovatívny. Rád prichádzam s novými pohľadmi. Rád znášam prísne inkvizičné názory, keď viem, že som prišiel s niečím skvelým. Žiaľ, mostíková zásluha to nie je. To som nevymyslel ja. V zahraničí veľké stavebné firmy bežne poskytujú krátkodobé úvery. Aj u nás, len v iných odvetviach, je kombinácia produktu a finančnej služby bežná. Napríklad pri kúpe nového auta. V Českej republike som prvý v oblasti domov. A ja som rád prvý. 🙂

Prečo práve preklenovací úver ?

Pretože každá spoločnosť má byť užitočná.

Pretože prinášať nové príležitosti je skvelé.

Pretože má zmysel otvoriť cestu k dobrému bývaniu aj mladým rodinám bez úspor.

Pretože nás klienti majú radi pre náš prístup.