Situácia s pozemkami sa za posledné roky zmenila a bohužiaľ výrazne sa zhoršila. Pripravených, zasieťovaných pozemkov je málo a tým cena pozemkov prudko rastie. Možno Vám tak príde vhodný tento blog o možnosti stavať na alternatívnych pozemkoch, kde siete nie sú.

Ľahké hrdinstvá na ľahkých pozemkoch

Ešte pred pár rokmi som svojim klientom radil nájsť pripravený pozemok, ktorý má siete. Pripravený pozemok znamenal ľahkú a rýchlu prípravu stavby. Žiadne prekvapenia. Na pripravenom pozemku všetko ide hladko, klient je spokojný a ja som jeho hrdinom, pretože všetko dobre funguje. Ľahký hrdina na ľahkom pozemku.

Bohužiaľ, situácia sa mení. Pripravených zasieťovaných pozemkov je málo a to zvyšuje ich cenu. Stále by som rád bol pre svojich klientov hrdinom s rýchlym a ľahkým prípravným procesom. Ale musím im aj dobre poradiť. A tak sa pod tlakom cien pozemkov mení môj pohľad a rada. Dnes už neradím klientom vyberať len pripravené zasieťované pozemky. Odporúčam, ak je cena výrazne priaznivejšia, vybrať si aj nepripravený pozemok. Aj keď je jasné, že nepripravený pozemok bude znamenať viac komplikácií v príprave stavby. Všetko bude trvať dlhšie. Pre mňa znamená nepripravený pozemok oveľa viac práce. Každá prekážka znervózni klienta a ja budem na takomto pozemku oveľa menej hrdinom. Pretože oveľa viac odvedenej práce nikto neocení. Dnes je cenou vysoko oceňované, keď je všetko jednoducho ľahké. A na nepripravenom pozemku to jednoducho úplne ľahké byť nemôže. Takže supermanov plášť na týchto pozemkoch asi toľko nevyužijem.

Na konci ma však môže zahriať pocit, že som dal klientovi dobrú radu, aj keď ma stála oveľa viac práce a aj niekoľko ľahkých hrdinstiev.

Je možné postaviť dom na pozemku bez sietí?

Teda začnime jednoduchou otázkou, či je možné postaviť dom aj na pozemku bez sietí? Áno, je to možné. Celkom jednoduchá je situácia, kde je aspoň elektrina. A postaviť dom je možné aj tam, kde elektrina nie je. Môj kamarát a kolega Robert Löwy aktuálne pre seba dokončuje dom aj bez elektrickej prípojky. A je to krásny a vzrušujúci projekt.

Vám však, ak nie ste úplný technologický nadšenec, odporúčam hľadať pozemok, kde je možnosť aspoň elektrickej prípojky. Potom to už bude celkom jednoduché.

Keď nie je voda

Ak vyberiete pozemok, kde nie je voda, budeme realizovať vrt. V štatistikách vidím, že najčastejšie v Ekonómkach realizujeme vrty hlboké 15 m. Pri svojich prvotných kalkuláciách však radšej uvažujte, že vrt bude hlbší.

Výdatné vrty dokážu dom zásobiť priamo svojou výdatnosťou. Oveľa istejšie riešenie však je vrtom naplniť zásobník cca 5m³. Aj málo výdatný vrt tak môže postupne plniť rezervoár pre Vašu špičkovú spotrebu vody ráno a večer. Zásobník s pomalým plynulým plnením potom vrt menej zaťažuje a je rozhodne bezpečný.

Cena za meter vrtu sa mierne mení podľa zloženia hornín. Nákladné je vŕtanie v íloch a piesku. Orientačne môžete pracovať s cenou 1 003,- EUR za 15 m vrtu. A 2 006,- EUR za 30 metrov vrtu.

Keď nie je kanál

Vybudovať prípojku kanalizácie je najdrahšie zo všetkých sietí. Teda tento odstavec má zmysel použiť aj tam, kde by prípojka kanalizácie bola príliš dlhá.

Najprv si vysvetlime, že 99% Vášho odpadového systému prechádza voda. Voda na splachovanie toalety. Voda na sprchovanie, alebo dokonca vypustené vane. Voda na varenie. Menej ako 1% je ostatný odpad. To je veľmi dobrý pomer na ľahké prečistenie a opätovné použitie vody.

Teda tam, kde nie je kanalizácia, môžete celkom jednoducho použiť domácu čistiareň odpadných vôd (ČOV). Prečistenou vodou potom môžete zavlažovať záhradu. Účinnosť domácich čistiarní je dnes už vynikajúca, vyššia než 97%. Teda použiť vodu na zavlažovanie je úplne dokonalé.

Do zbernej žumpy v takom prípade samozrejme zavediete aj zvody z odkvapov a žumpu pripravíte väčšiu, aby poskytla dobrú rezervu pre suché letné dni. Ja osobne by som volil žumpu 10m³. Od polovice novembra do polovice apríla záhradu zavlažovať nebudete. Je teda nevyhnutné riešiť prepadom odtok prebytočnej vody do dobre pripraveného vsaku, alebo do nejakej prírodnej meliorácie, ak v mieste je.

Stavebnému úradu sa nemusí nutne prepad do vsaku páčiť. V takom prípade do stavebného povolenia deklarujte, že budete v zime vyvážať žumpu prečistenej vody. Zvlášť agilný stavebný úrad Vás môže požiadať o doklad o vyvážení. Pretože odvážate čistú vodu, nepotrebujete žiadny doklad o odbornom likvidovaní. Preto je deklarovanie vyvezenia žumpy mimoriadne jednoduché. Ak prehlásite, že ste prečistenú vodu odviezli do rieky, postupujete v súlade so zákonom. Úplná väčšina užívateľov čistiarní potom samozrejme prečistenú vodu v zimnom období pustí prepadom do dobre pripraveného vsaku na vlastnom pozemku.

Domáca čistiareň odpadných vôd (ČOV) vás vyjde na cca 1 672,- EUR. Zemné práce a betonáž čistiarni 502,- EUR. Žumpu na zhromaždenie vody na zavlažovanie potom na 2 090,- EUR (5m³). Celkovo tak za 4 264,- EUR vyriešite na pozemku neexistujúcu kanalizáciu. Bonusom dostanete aj v horúcom lete krásne zelený trávnik a sviežu záhradu.

Keď nie je kanál II.

Riešenie čistiarňou a následne používanie prečistenej vody na zavlažovanie je štandardné a jednoduché riešenie. Nový smer, o niečo nákladnejší, môže byť používanie prečistenej vody ako tzv. sivej vody na splachovanie.

Tento postup vyžaduje trochu premyslenia a technických úprav domu. Predovšetkým v týchto prípadoch rozdeľujeme systém kanalizácie na dva okruhy. Samostatný okruh má kanalizáciu z toaliet a kuchyne. Pre tento okruh postupujeme vyššie uvedeným spôsobom. Teda čistíme a prečistenou vodou zavlažujeme. Druhý okruh kanalizácie v tomto prípade používame na sprchy, vane a umývadlá. Druhý okruh produkuje len veľmi málo znečistenej vody. Túto vedieme do jednoduchšej čističky, zhromažďujeme ju a potom ju opätovne používame na splachovanie. Po spláchnutí sa táto voda dostáva prvým okruhom do systému čističky a zavlažovania.

Na systém splachovania prečistenou sivou vodou je možné aktuálne získať dotáciu v programe Dažďovka.

Keď nie je plyn

Chýbajúci plyn je najmenší problém. Kuchyňa nie je moje teritórium. Zo štatistík však vidím, že zo 600 domov, ktoré každý rok dokončíme a odovzdáme klientom, 99% z nich už nepoužíva plyn na varenie. Takže k vareniu plyn zjavne nepotrebujeme. Rovnako tak nepotrebujete plyn na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

Tam, kde nie je plyn, bude pre vás veľmi dobrou možnosťou tepelné čerpadlo. Tým vyhrejete dom i vodu. Zaobstaranie si tepelného čerpadla je nákladnejšia položka. Zaplatené peniaze sa však vrátia úsporou za plyn, teda mimoriadne lacnou prevádzkou Vášho domu.

Ak ste klientom ES a zvolíte program Mladá rodina, tepelné čerpadlo je už zahrnuté vo výbave Vášho domu. Nebude to teda pre vás žiadny ďalší náklad na nepripravenom pozemku. 🙂

A keď nie je elektrina

Na väčšine pozemkov, kde je možné stavať rodinný dom, je zvyčajne možné zabezpečiť elektrinu. Ak je to možné, hľadajte pozemok s možnosťou elektrickej prípojky vzdialenej do 250 m.

Ak sa zamilujete do miesta, kde nie je ani elektrina, potom nezúfajte. V ES momentálne dokončujeme realizáciu úplne samostatného domu. Teda bez všetkých prípojok, teda aj bez elektrickej prípojky. Aj takýto dom je možné postaviť a s radosťou užívať. A pretože ide o riešenie komplexné, napíšeme o možnosti domu bez elektrickej prípojky niekedy čoskoro samostatný blog.

Suma sumárum

Ako hovorila moja babička, zhrnutie. Ceny perfektných pripravených pozemkov výrazne rastú. Ak budem Vaším stavebníkom a Vy si vyberiete pripravený pozemok, bude moja práca ľahká a cesta pre Vás radostná. Zároveň však môže byť vysoká cena pozemku dôvodom pozrieť sa aj na nepripravené pozemky. Snáď Vám tento blog pomohol zorientovať sa, ako môžeme alternatívne siete riešiť a koľko to bude stáť.

Ak kúpite nepripravený pozemok o cca 8 359,-EUR lacnejšie než pripravený pozemok, za túto úsporu dokážeme nedostatky pozemku odstrániť. Výhodou bude, že ušetríte poplatky za vodné a stočné. A Vaša záhrada bude aj v horúcom lete krásne zelená.

Cesta to bude náročnejšia a dlhšia. Ako Váš stavebník Vám aj s nepripraveným pozemkom pomôžem a túto náročnejšiu cestu pre Vás prejdem. Pretože pomoc druhému niekedy vyžaduje zísť z ľahkých ciest aj za cenu, že budeme každý trochu menej hrdinom a viac sa zapotíme. 🙂

Tak nech má pre Vás môj blog hodnotu.

David Mencl